Særlige opmærksomhed på Covid 19

Retningslinjer for SKIF´s indeaktiviteter 20/21:

Generelt

 • Idræt med kontakt er tilladt, blot andelen af tid med kontakt minimeres
 • 2 meter eller 4 m2 afstand ved aktiviteter i bevægelse
 • Forsamlingsforbuddet skal altid respekteres, men der må være flere hold i gang ad gangen, hvis de ikke mixes/flettes og forsamlingstætheden ikke kommer under 4 m2.
 • Der skal være trænere og frivillige til stede, når der er aktiviteter for børn og unge.
 • Toiletter ved motionscentret må benyttes af børnehold. Voksenhold benytter toiletterne ved omklædningsrummene.
 • Kultur og Fritid i Billund kommune anbefaler sammen med DIF og DGI, at medlemmer møder omklædt til aktiviteten og bader i eget hjem.
 • Alle spritter hænder inden adgang til Teglgaardshallen (spritstation hænger ved indgangen). Ledere er behjælpelige med påmindelser og instruktion ved forglemmelser.

Særligt vedr. rekvisitter

 • Hvis der i forbindelse med aktiviteterne anvendes rekvisitter anbefales, at der så vidt muligt anvendes egne rekvisitter.
 • Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter. Bolde og øvrige kontaktpunkter som redskaber, mål og kegler skal rengøres og sprittes af efter en aktivitet og som minimum når der er holdskifte.

Rekvisitter og kontaktflader aftørres efter afslutning af hvert hold med vand og sæbe. Ved behov stoppes lidt før så rekvisitterne er klar til næste hold.

 • Ved opsætning af stolper v. badminton og volley anvendes engangshandsker.
 • Rengøringsmidler mv. findes i SKIF´s depot.
 • Når skolen anvender SKIF´s redskaber følger de samme retningslinjer som klubben.

Særligt omkring mundbind (opdateret 28.oktober 2020)

Fra torsdag den 29. oktober 2020 er det påkrævet, at personer på 12 år og derover skal bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både udøvere og besøgende. Mundbind eller visir skal ikke bæres af udøvere under udøvelse af idrætsaktivitet, men både før og efter udøvelsen. Mundbind/visir skal dog ikke bæres når man sidder ned eller hvis det ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved badning, i forbindelse med omklædning mv.).

Se mere på kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid-19

Aflevering og afhentning af udøvere under 10 år (excl. forældre-barn-aktiviteter)

Deltagere der ikke er selvtransporterende bør afleveres udendørs og deltagerne bør kun opholde sig i hallen i det tidsrum aktiviteten er berammet til. Derfor nedenstående retningslinjer:

 • Udøvere over 10 år kommer selv til og fra aktiviteten.
 • Udøvere under 10 år afleveres ved indgangsdøren og trænere og hjælpetrænere vil tage i mod. Der opfordres til at alle møder omklædt.
 • Ingen ophold af forældre i værestedet under træningen.
 • Når træningen er slut afhentes udøvere under 10 år ved endedøren i hallen ud mod parkeringspladsen. Trænere og hjælpetrænere sørger for, at tasker og overtøj ligger klar ved døren, så udøverne blot kan afhentes der.

SKIF´s bestyrelse oktober 2020

Loading