• Mandag kl. 17.30-18.30
  • Tirsdag kl. 19.00-20.00
  • Torsdag kl. 19.00-20.00
  • Søndag kl. 10.00